خرید بیمه تکمیلی بیمه ایران با شرایط زیر امکان پذیر است :

۱- بیمه تکمیلی به صورت گروهی عرضه میگردد و انفرادی فروخته نمی شود .

۲- تعداد بیمه شدگان گروه (مجموع تعداد پرسنل بعلاوه خانواده ایشان ) باید بیش از ۵۰ نفر باشند.

۳- حداقل ۵۰% از پرسنل بیمه گذار می بایست به طور همزمان متقاضی ثبت نام در قرارداد بیمه تکمیلی باشند .

۴- اسامی بیمه شدگان اصلی باید با اسامی موجود در لیست تامین اجتماعی بیمه گذار مطابقت داشته باشد .

همچنین در صورت تمایل میتوانید با تکمیل و ارسال فرم پیشنهاد نرخ و شرایط بیمه تکمیلی به همراه مشاوره رایگان را دریافت نمایید

فرم پیشنهاد و در خواست نرخ و شرایط

لیست اسامی بیمه شدگان