حق بیمه بیمه تکمیلی به عواملی همچون نوع تعهدات بیمه نامه ، سقف تعهدات ، فرانشیز قرارداد و سن افراد و تعداد افراد بستگی دارد .

بیمه تکمیلی بصورت انفرادی فروخته نمی شود و بصورت گروهی عرضه میگردد (حداقل تعداد گروه باید بیش از ۵۰ نفر باشد )

در جدول زیر نرخ و شرایط بیمه تکمیلی در چندین حالت مختلف ارایه شده است

جدول نرخ و شرایط بیمه تکمیلی بیمه ایران (دانلود )

سازمان ها و شرکت ها می توانند برای دریافت بهترین نرخ و شرایط بیمه تکمیلی فرم پیشنهاد زیر را تکمیل و ارسال نمایند

فرم پیشنهاد و در خواست نرخ و شرایط بیمه تکمیلی بیمه ایران ( دانلود )

فرم پیشنهاد نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی
جدول نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی