بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل

موضوع بیمه نامه : جبران خسارات های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب و سایر لوازم و تجهیزات متصل به کامپیوتربه علت وقوع خطرات آتش سوزی ، انفجار ،صاعقه ،زلزله ، سیل ، طوفان ،نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ،برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء رایانه ، وقوع حادثه در حین حمل و جابجایی در محل مور بیمه ، نوسانات جریان برق و سرقت با شکست حرز

معرفی بیمه

 

حق بیمه : حق بیمه ۰.۷۵% ارزش کامپیوتر ، لب تاب ،تبلت یا موبایل میباشد به عبارت دیگر اگر ارزش کامپیوتر یک میلیون تومان باشد سالیانه ۷۵۰۰ تومان حق بیمه باید پرداخت شود

فرانشیز : فرانشیز خطر سرقت در بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل معادل ۲۰% ارزش لوازم بیمه شده است و در مورد سایر خطرات بیمه شده حداقل ۵۰۰/۰۰۰ ریال فرانشیز در بیمه نامه درج میگردد

نکته : خرید این بیمه نامه صرفا بصورت گروهی برای واردکنندگان ،فروشندگان و عرضه کنندگان کلی این محصولات امکان پذیر است .

فرم پیشنهاد بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل

راهنمای دریافت خسارت

حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ حادثه مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسانید

در صورت سرقت لوازم مراتب را به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح برسانید و گزارش تهیه شده توسط مراجع انتظامی را به بیمه ایران تحویل دهید

مدارک زیر را تهیه و تحویل بیمه ایران دهید

۱- تصویر کارت ملی و شناسنامه بیمه گذار

۲- فاکتور خرید لوازم بیمه شده (در صورت وجود )