موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .

معرفی بیمه مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان

 

بیمه مسئولیت پیراپزشکان دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیاندیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیاندیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت میکند . هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیزوجود دارد .

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان با تعهد ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام برای مدت یکسال و بدون در نظر گرفتن تخفیف عدم خسارت بشرح زیر میباشد :

گروه اول شامل تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون،بهداشت یار ، بهورز و … ۱/۴۱۳/۰۰۰ ریال

گروه دوم شامل تکنسین های اطاق عمل، شنوایی سنجی ،مترون، پرستاران و بهیاران شاغل در مطب پزشکان ۲/۱۱۹/۰۰۰ ریال

گروه سوم شامل تکنسین فوریت های اورژانس ، کارشناس سونوگرافی ، کارشناس هوش بری و … ۳/۵۳۲/۰۰۰ ریال

گروه چهارم شامل ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران و … ۴/۲۳۸/۰۰۰ ریال

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

۱- انجام معالجه ،مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشه باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد

۲- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور ،تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود

۳- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد

۴- هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرزی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد

۵- عدم النفع

۶-عمد بیمه گذار

۷- جرایم و جزای نقدی

 

شرایط عمومی بیمه مسئولیت پیراپزشکان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پیراپزشکان

سوالات متداول

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت هایی که در سال های قبل رخ داده است را پرداخت میکند ؟
چنانچه در زمانی که حادثه رخ داده دارای بیمه نامه بوده باشید و از تاریخ پایان بیمه نامه چهار سال سپری نشده باشد بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت را پرداخت میکند .